تماس با من

تمایل شما نسبت به برقراری ارتباط موجب افتخار بنده خواهد بود. 🙂

من از طریق کانالهای ارتباطی زیر در خدمت شما هستم:

ایمیل: r.mousavi.doost [at] gmail [.] com

شبکه اجتماعی: https://ir.linkedin.com/in/rezamd

تلفن همـراه: ۰۹۱۹۷۵۹۱۰۹۸