دسته بندی: کارآفرینی

گفتگوی رادیویی در برنامه ضرب سکه

چگونگی معرفی کالای ایرانی به بازارهای جهانی بوسیله بازاریابی دیجیتال ( گفتگوی رادیویی)

امروز، شنبه دوم تیر ماه از طرف دست اندرکاران محترم برنامه ضرب سکه در رادیو گفت و گو، برای ارائه راهکارهای بازاریابی دیجیتال در حوزه محصولات ایرانی به بازار جهانی با دوستان خوبم، جناب...

لطفا کارآفرین مفیدی باشید...

لطفا کارآفرین مفیدی باشید!!!

بعضی از کارآفرینان به حل مشکلاتی که شناسائی می کنند با احساس شور و اشتیاق نگاه می کنند. آنها این مسیررا انتخاب میکنند زیرا کار همانند لذت بردن ازسفراست. شما به همه الهام، تعهد...